A pénzmosás elleni örök hadjárat fontos pillére a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni harcnak. 2015-ben a Panama-iratok kiszivárgása tovább erősítette ezt a státuszt, és számos új törvényt és szabályozást hívott életre, beleértve az EU negyedik pénzmosás elleni irányelvét. Ezek a kezdeményezések elsősorban a bankokat és egyéb pénzintézeteket sújtó tranzakciófigyelésen, jelentéskészítésen és nyilvántartásokon alapulnak.

A szabályozásoknak való megfelelés jelentősen növeli az ügyviteli költségeket és a folyamatok komplexitását, viszont a megfelelés hiánya súlyos következményekkel járhat. Cikksorozatunk célja, hogy segítsen kiigazodni a megfelelőségi útvesztőben, feltárja az esetleges következményeket és tendenciákat, és végül bemutassa a szoftvermegoldások nyújtotta lehetőségeket.

Kezdjük a gyors áttekintést az amerikai jogi hozzáállás felderítésével!

​A jól ismert mondás szerint nincs új a nap alatt. Igaz ez a pénzmosásra is, ami egyes feltételezések szerint legalább kétezer éves tevékenység, amelyet már a rengeteg tilalom alá eső ókori kínai kereskedők is űztek. A modern időkben viszont az illegális profit tisztára mosása sokkal összetettebb, előrehaladottabb formában van jelen. Éppen ezért legalább az 1970-es évekbeli amerikai banki titoktartási törvény óta, az AML-törvények nagy szerepet játszanak a szervezett bűnözés visszaszorításában. A pénzügyi bűncselekmények viszont gyorsan alkalmazkodnak a változó körülményekhez, így az AML-törvényeket és -irányelveket is folyamatosan frissíteni és erősíteni kell.

A legutóbbi kezdeményezésekből egyértelműen kirajzolódik, hogy az egyetlen járható út a pénzmosás elleni küzdelemben a nemzetközi összefogás. Számos szervezet jött létre – mint a MONEYVAL és a FATF –az AML-kezdeményezések sikerességének felügyeletére és a nemzetközi együttműködés elősegítésére. Emellett az EU negyedik pénzmosás elleni irányelve, illetve az Amerikai Egyesült Államok 115. kongresszusára készült AML-áttekintés is a pénzmosás globális természetére hívja fel a figyelmet.

Ez a hozzáállás ugyan az egységes törvénykezés irányába mutat, viszont messze vagyunk még a minden országban használható szabványoktól. Emellett számolni kell azzal is, hogy a pénzmosásnak folyamatosan jelennek meg új módszerei, amint a régiek megfigyelhetővé válnak. Összességében mindez azt jelenti, hogy a pénzintézeteknek számos, hamar változó törvénynek, rendeletnek és irányelvnek kell megfelelniük. Erre aligha lenne lehetőség könnyen állítható szoftvermegoldások nélkül. De mielőtt belevágnánk a szoftverasszisztensek felfedezésébe, vessünk egy pillantást a főbb trendekre a pénzmosás elleni törvénykezés terén. A jelen cikkünk az Amerikai Egyesült Államok szerteágazó jogszabályrendszerére koncentrál, míg következő cikkükben a negyedik pénzmosás elleni irányelvet nézzük át tüzetesebben.

Az egyik legmeghatározóbb erő az AML-megfelelőség terén a releváns amerikai előírások és törvények hálója. A jogszabályok listája hosszú, és a Bank Secrecy Act-től (BSA, azaz banki titoktartási törvény) az Intelligence Reform-on („hírszerzési reform”) keresztül a Terrorism Prevention Act-ig („terrorizmus megelőzési törvény”) terjed, folyamatos változtatásokkal. A jogszabályok nagy része a pénzügyi intézetekre vonatkozó jelentéskészítési és tranzakciófigyelési kötelezettségeket tartalmazza.

Jelentések

Talán a legismertebb riportolási kötelezettség a gyanús tevékenységekről szóló jelentés (SAR, azaz Suspicious Activity Report), amelyet a pénzintézeteknek akkor küldenek el a pénzügyminisztériumnak, ha bármilyen, illegális tevékenységre utaló tranzakcióra lesznek figyelmesek. A rendelet a jelentési kötelezettségeket pénzintézetenként részletesen meghatározza, külön kitérve a bankokra, biztosítókra, kaszinókra és sok egyéb más szervezetre vonatkozó szabályozásra.

Az SAR mellett a pénzintézeteknek devizatranzakciós jelentést, azaz CTR-t (Currency Transaction Report) is készíteniük kell, ha egy tranzakció vagy több, egymáshoz kapcsolódó tranzakció egy napon belül meghaladja a tízezer dollárt. A tízezer dolláros értékhatár a monetáris eszközök importjánál és exportjánál is fontos, ugyanis az ennél magasabb összeget érintő ügyletek esetében CMIR (Currency or Monetary Instruments Report) készítendő. A CTR-rel szemben a CMIR jelentési kötelezettség nem korlátozódik a pénzügyi intézetekre, ez minden személyt érint. Az Amerikai Egyesült Államokban illetőséggel bíró személyek külföldi számlákra vonatkozó évi bevallási kötelezettsége, az FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts Reporting – jelentés a külföldi bank és pénzügyi számlákról) is megtartja a „mágikus” értékhatárt.

A BSA által előírt, hosszú jelentéslista mellett az amerikai pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hálózata, a FinCEN (Financial Crimes Enforcment Network) jogosult további, eseti jelentések kérésére amerikai szervezetek esetében. Ez a maximum száznyolcvan napig fenntartható felszólítás a GTO (Geographic Targeting Order), mely elsősorban a folyamatban lévő nyomozásokat segíti. A 115. kongresszusra készült tanulmány szerint a GTO egyre gyakrabban használt módszer a kereskedelmi (TBML) és a kábítószer-kereskedelemhez köthető pénzmosás visszaszorítására.

A másik FinCen hatáskörébe tartozó, bankokra vonatkozó jelentési kötelezettség a CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability Divestment Act), amely az Amerikai Egyesült Államok által szankcionált, Iránhoz köthető pénzintézeteknél vezetett számlákról szóló információk továbbítását írja elő. Mindemellett a pénzintézetekre további feladatokat mér a USA Patriot Act is. A rendelkezésben definiált különleges intézkedések részletes nyilvántartási és jelentési kötelezettséget írnak elő minden olyan, nem egyesült államokbeli joghatósággal, pénzintézettel kapcsolatos tranzakció esetében, amelyek elsődleges pénzmosási veszélyforrásnak tekinthetők. A USA Patriot Act által szabályozott szankciók és egyéb országokra, politikai rezsimekre, szervezett bűnözőkre vonatkozó tilalmak betartásának felügyelete az OFAC (Office of Foreign Assets Control – külföldi eszközöket ellenőrző hivatal) hatásköre.

CDD

Természetesen a tranzakciófigyelésen és a jelentéskészítésen túl is tehetők intézkedések a pénzmosás ellen. A pénzügyi bűnözés elleni harc másik, elkerülhetetlen oszlopa az ügyfélazonosítás és ügyfél-átvilágítás, azaz CDD (Customer Due Diligence). Ennek megfelelően a pénzügyi intézetek begyűjtik és ellenőrzik az ügyfél olyan személyes adatait, mint a név és a cím, a FinCEN előírásainak megfelelően. Továbbá, minden pénzintézetnek be kell építenie a belső munkamenetbe egy ügyfelekre vonatkozó kockázati elemzést is. Ha az ügyfél vélhetően magasabb pénzmosási kockázatot jelent, akkor fokozott átvilágításra (EDD-re) van szükség. Ez összességében további vizsgálatot jelent a számla célját, az anyagi forrásokat, a számlát birtokló személyeket, banki referenciákat és sok egyebet illetően.

2016. május 11-én egy újabb szabályozást vezettek be a CDD-re vonatkozóan, kétéves türelmi idővel. 2018. május 11-ig minden pénzintézetnek ki kell bővítenie a meglévő kockázatelemzési munkamenetét úgy, hogy az tartalmazza az ügyfelek kockázatiprofiljának megalkotását, illetve az ügyfélinformációkat kockázati alapon kell frissíteni. Mindezt pedig szinkronizálni kell a meglévő tranzakciófigyelési és jelentési folyamatokkal. Mindemellett jogi személy számlanyitása esetén a 25%-nál több tulajdonrésszel rendelkező tényleges tulajdonosok és a vezetőség egyik tagjának az adatait ugyanúgy be kell kérni és ellenőrizni kell, mint magánszemély számlanyitása esetében.

Lehetséges utak

A 2016 decemberében nyilvánosságra hozott, az Amerikai Egyesült Államokról szóló FATF értékelő jelentés összességében pozitív ugyan, de azért rámutat néhány fontos hiányosságra. Az egyik ezek közül a nem eléggé átlátható tényleges tulajdonosi viszonyok. A meghatározott nem pénzügyi szolgáltatók (DNFBP-k) ügyfél-átvilágítása és egyéb megelőzési intézkedések kapcsán is kritika érte az Egyesült Államokat, összességében a DNFBP-kre vonatkozó előírások nagy részét szigorítani szükséges.

Ezekre a hiányosságokra jó eséllyel ki fognak térni a jövőbeni szabályozások. Ezeken túl a 115. kongresszusra készült áttekintő tanulmány azt is felveti, hogy a pénzmosás új formái ellen is védekezni kell. Ide tartozik a számítógépes pénzügyi bűnözés is.

A jogszabályi megfelelést lehetővé tevő szoftvereknek gyorsan kell reagálniuk a várható változásokra. Az új CDD-szabályozás bevezetésének határideje is közeleg, ez pedig különös figyelmet érdemel mind a pénzügyi intézetektől, mind pedig az őket segítő szoftverfejlesztőktől.

Anyagi következmények

A FinCEN-nek mint a BSA-felügyeletéért felelős szervezetnek jogában áll pénzbírságot kiszabni. A jogszabályi megfelelés költségei – a szoftverek és a munkaerő költségeit is beleértve – magasak ugyan, de meg sem közelítik az esetleges a mulasztások pénzbeli következményeit. 2016. augusztus 1. óta a pénzátutalásokra vonatkozó nyilvántartások hiányosságai miatt akár 19.787 dollár is kiszabható. A banktitoktartási törvény szándékolt megszegéséért pedig akár 53.907 dollár és 215.687 dollár közötti bírság is járhat. 2017 elején a kaliforniai kereskedelmi bank (Commercial Bank of California) összesen egymillió dollár értékű pénzbüntetést kapott a BSA több pontjának szándékos megszegéséért, míg a Western Union Finacial Services-re kimért bírság elérte a száznyolcvannégy millió dollárt. Emellett korrekciós intézkedésekre is kötelezték a szervezetet, hiszen nem volt megfelelő, kockázat alapú AML-programja, illetve a gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket sem küldte el időben az intézet.

Az elmarasztalások kapcsán fontos azt is megjegyezni, hogy a gyakran borsos áron elérhető, kész AML-szoftverek nem mindig elegendők a hiánytalan jogszabályi megfeleléshez. Erre jó példa egyik ügyfelünk is, akinél az OFAC-előírások teljesítésére használt program nem volt képes a SWIFT-üzenetekben található kínai telegrafikus kódok dekódolására, így fennállt a pénzbüntetés veszélye. Ez az eset is bizonyította, hogy egyedi szoftvermegoldásokkal a meglévő rendszerek tökéletesíthetők, így még a gyorsan változó jogszabályi környezetben is biztosítani lehet a makulátlan megfelelést.

Ha egyedi szoftvermegoldásra van szüksége a meglévő AML-rendszerének tökéletesítéséhez, nézze meg szolgáltatásainkat vagy keressen fel minket!
Egyedi szoftverfejlesztés vállalatoknak
Tovább
Kapcsolat
Tovább
Szószedet

Szószedet

AML (Anti-Money Laundering): a pénzmosás megelőzése

BSA (Bank Secrecy Act): USA-beli banki titoktartási törvény

CDD (Customer Due Diligence): ügyfél-átvilágítás

CISADA (Comprehensive Iran Sanctions, Accountability Divestment Act): az Amerikai Egyesült Államok által szankcionált, Iránhoz köthető pénzintézeteknél vezetett számlákról szóló információk továbbítását előíró törvény

CMIR (Currency or Monetary Instruments Report): a tízezer dolláros értékhatárt meghaladó devizatranzakcióknál és monetáris eszközök importjánál és exportjánál készítendő jelentés

CTR (Currency Transaction Report): devizatranzakciós jelentés

DNFBP (Designated Non-Financial Businesses and Professions): olyan szolgáltatók, amelyek nem számítanak pénzintézeteknek, de tevékenységük folytán nagy szerepet játszanak a pénzmosásban és annak megelőzésében, például a kaszinók, nemesfém-kereskedők, ügyvédek, közjegyzők stb.

EDD (Enchanced Due Diligence): fokozott ügyfél-átvilágítás

FBAR (Foreign Bank and Financial Accounts Reporting): jelentés a külföldi banki és pénzügyi számlákról

FinCEN (Financial Crimes Enforcment Network): az amerikai pénzügyminisztérium pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hálózata

GTO (Geographic Targeting Order): a FinCEN rendkívüli jelentéskérési joga a folyamatban lévő nyomozások segítésére

Intelligence Reform: hírszerzési reform az Amerikai Egyesült Államokban

OFAC (Office of Foreign Assets Control): külföldi eszközöket ellenőrző hivatal az Amerikai Egyesült Államokban

SAR (Suspicious Activity Report): gyanús tevékenységekről szóló jelentés

TBML (Trade-Based Money Laundering): kereskedelmi pénzmosás

Terrorism Prevention Act: terrorizmus finanszírozásának megelőzését célzó törvény az Amerikai Egyesült Államokban

Ossza meg ezt a cikket!

Lépjen velünk kapcsolatba!

Írja meg nekünk fejlődési és fejlesztési céljait! Mi pedig egy találkozó keretében megbeszéljük Önnel, hogy hogyan érheti el ezeket.
Kapcsolat